Lekeberg

Komvux nedläggningshotad

Från och med vårterminen 2010 vill kommunstyrelsen i Lekeberg börja avveckla Komvux i egen regi i kommunen. I stället väljer man att köpa in utbildningsplatser från grannkommunerna.

Från och med vårterminen 2010 vill kommunstyrelsen i Lekeberg börja avveckla Komvux i egen regi i kommunen. Istället väljer man att köpa in utbildningsplatser från grann-kommunerna.

Det här är en besparingsåtgärd som kommunstyrelsen tror kommer kunna ge drygt 1 miljon kronor.

Idag studerar 35 elever vid Komvux i Lekeberg. Där är elever oroliga för att en flytt av kommvux-platserna i kommunen kommer leda till långa pendlingsavstånd och långa köer till populära kurser på kommvux i andra kommuner.

Beslut om vuxenutbildningens framtid fattas på torsdag i nästa vecka den 24 september. Fram tills dess samlar nu komvux-elever in namnlistor för att utbildningen ska finnas kvar.

Matilda Mattisson
matilda.mattisson@sr.se