Örebro

Resecentrum görs tillgängligt

Resecentrum i Örebro ska tillgänglihetsanpassas. Det är ett led i banverkets arbete med att anpassa Sveriges järnvägsstationer för funktionshindrade.

Tomas Lundin som arbetar för Jernhusen, som äger och förvaltar stationsbyggnaden, hoppas att arbetet kommer att komma igång snart och att stationen ska vara helt tillgänglihetsanpassad runt årsskiftet.