Degerfors Jernverks ägare går bra

Finländska metallkoncernen Outokumpu som äger Degerfors järnverk redovisar en vinst på nio miljoner euro för tredje kvartalet i år. Det kan jämföras med en förlust på 18 miljoner euro under motsvarande period förra året.
Nettoförsäljningen ökade under kvartalet men i det förbättrade resultatet finns också reavinster från försäljningar av tillgångar. Enligt företagsledningen kommer resultattrenden att förbättras under fjärde kvartalet till följd av högre levererade volymer och en återhämtning för basmetallpriserna.