Tegnérskolan i farozonen

Örebro Kommun håller just nu på att se över möjligheten att göra sig av med skollokaler. Allt färre barn i grundskoleåldern och allt fler som väljer friskola, har gjort att Örebro kommun helt enkelt har för många skollokaler.
Nu undersöker man alltså vilka lokaler man skulle kunna använda till annat, och vilka man kan sälja ut till friskolor. En skola som kan riskera nedläggning är Tegnérskolan, där det finns nästan 150 barn i förskolan till tredje klass. Rektor Elisabeth Lind är mycket förvånad över beskedet att skolan ligger i farozonen, eftersom skolan idag fungerar bra och till och med har kö. Enligt rektorn kommer skolrådet på Tegnerskolan att ta upp kampen för sin skola om det blir så att en nedläggning föreslås. Kommunens utredning ska vara färdig inom en månad.