Många brister upptäckta på kemiföretag

När Arbetsmiljöinspektionen i början av veckan besökte arbetsplatser som hanterar kemikalier bland annat i Örebro län så var det två av tre arbetsplatser som inte uppfyllde Arbetsmiljöinspektionens krav.
I Örebrodistriktet som omfattar Örebro län, Värmland och Västmanland gjordes 180 besök. Det vanligaste påpekandet som Arbetsmiljöinspektionen hade var bristen på riskbedömning och krav på åtgärder för att ta bort risker.