Karlskoga

I otakt med lagen

Följer Migrationsverket lagstiftarnas utgångspunkt - den frågan ställer Socialdemokraten och riksdagsledamoten Matilda Ernkrans i fallet med Karlskoga familjen som ska utvisas till olika länder. Familjen kommer nämligen att splittras trots att det i svensk lagstiftning står att familjeåterförening ska vara möjlig.

-Om en familj inte kan återförenas så ska man få stanna - det är lagstiftningens intention -säger socialdemokraten Matilda Ernkrans som sitter i riksdagen på örebro-bänken. 

-Utgångspunkten är ju att familjen inte minst för barnens skull ska hållas samman. Det kan ju i många fall ske om man återvänder till hemlandet, men här verkar ju den möjligheten liten.

-Det är ganska tydligt att lagstiftningen, den politiska meningen är att man ska vara försiktig med att avvisa familjer där man kan tvingas leva åtskilda. Utifrån barnens skull, säger Ernkrans.

För några år sedan ändrades ordningen för hur de här ärenden avgörs - och istället för Ulänningsnämnden är det nu Länsrätter som avgör överklaganden i de här frågorna.

Hallsbergs-politikern Matilda Ernkrans var en av de som förespråkade ändringen, men idag ifrågasätter hon hur den egentligen fungerar. 

- Det känns som det blivit mer restriktivt, vilket inte var avsikten. Det här behöver utredas men det är en fråga för regeringen, säger Matilda Ernkrans.