Hade 30 katter i sin bostad

En kvinna i norra delen av länet hade ett 30-tal katter hemma i sin bostad, vilket upptäcktes vid en inspektion efter en anmälan mot kvinnan. Två av katterna var i så pass dåligt skick att de fick avlivas.

Kvinnan saknade tillstånd att ha så många katter hemma. Eftersom hennes bostad fungerar som jourhem åt ett katthem i Örebro län, så får hon bara ha tre katter hemma åt gången.

Utöver det får hon ha nio katter hemma, som är hennes egna.

Kvinnan har nu tre veckor på sig att göra sig av med alla katter som hon saknar tillstånd för.