SR granskar: privata vårdcentraler

Politiker kollar BVC-bemanning

Det kan behövas fler sjuksköterskor på Barnavårdscentralen i Vivalla i Örebro. Det säger den ansvarige politikern, landstingsrådet Håkan Bergman, Socialdemokrat. Efter vår nyhet tidigare i veckan att landstingets barnhälsovårdsöverläkare tycker att det behövs fler BVC-sköterskor där, ska nu Håkan Bergman besöka vårdcentralen. Bland annat kommer han då diskutera bemanningen på Barnavårdscentralen.

- Vad jag har konstaterat när jag har träffat BVC-personal där ute är att man klarar sitt uppdrag och att man gör ett bra jobb, men att man är pressad och kanske skulle behöva mer resurser. Då tycker jag man ska diskutera det med vårdcentralsledningen.

Det var i tisdags SR Örebro kunde berätta att landstingets egen barnhälsovårdsöverläkare Leif Ekholm tycker att det skulle behöva vara dubbelt så många BVC-sköterskor i Vivalla, och att företaget som driver vårdcentralen skulle lägga en del av sina miljonvinster på att förbättra bemanningen.

Politikern Håkan Bergman säger att Leif Ekholms sätt att mäta behovet är omdiskuterat inom länets primärvård, men han ska nu alltså ta upp den här frågan på ett möte med ledningen för vårdcentralen.

Håkan Bergman säger att han länge tänkt ordna ett möte för att diskutera många saker, men att vår rapportering den här veckan bidragit till att mötet nu har bokats in.

Men att ställa några konkreta krav på det företag som driver Vivalla vårdcentral är inte aktuellt än, säger Håkan Bergman.

- Jag går inte dit och talar om att nu ska ni göra på det här sättet. Det är inte mitt arbetssätt.

- Jag vill gå in i en diskussion med dem om hur de bedömer behoven, vad de gör och vilka avvägningar de har gjort. Sedan får vi utifrån det bedöma vad vi behöver göra, säger socialdemokraten Håkan Bergman, som är ansvarig politiker för länets vårdcentraler.

Reporter
Gabriel Stenström
gabriel.stenstrom@sr.se
019-19 20 35

Mer om granskningen