örebro län

Nya köer väntar nästa vecka

Det fortsätter att vara brist på vaccin mot den så kallade svininfluensan även nästa vecka i Örebro län. Den leverans på 30 000 doser som landstinget räknat med att få på tisdag är försenad på grund av att den måste kvalitetskontrolleras först.

– Jag fick sent igår eftermiddag reda på att det är en försening på vaccinleveransen till Sverige, på grund av att kvalitetskontrollerna inte är klara på fabriken, säger Hans Fredlund.

Örebro län får lite vaccin på tisdag, och sedan kommer det mer vaccin senare i veckan men det är oklart vilken dag. Det vaccin som trots allt kommer på tisdag ska skickas ut till vårdcentralerna i länet och till Örebromässan, så jämt fördelat som det går.

Svårt att planera
Smittskyddsläkare Hans Fredlund vet inte hur mycket vaccin det rör sig om på tisdag, men han hoppas få veta det innan helgen,för planeringens skull. Det är inte lätt att planera när det blir såhär, säger han.

– Vi har skapat ett talesätt att vi sprattlar med när det händer någonting, så hela tiden får vi sprattla.

Barn och unga vuxna prioriteras
När vaccineringen börjar igen på tisdag så är barn och ungdomar prioriterade, berättar smittskyddsläkare Hans Fredlund.

– Barn för att det är största risken för smittspridning bland dem, och unga vuxna för att de har de flesta sjukdomsfallen nu. Vuxna bör vänta så att vi hinner vaccinera de som har störst risk att bli sjuka först, säger Hans Fredlund.

Det här bäddar för nya, långa köer nästa vecka på dropinmottagningarna här i länet. På andra håll i landet jobbar man på ett annat sätt och slipper köerna, till exempel i Stockholmstrakten. Men Hans Fredlund säger att han inte tror att vaccineringen går fortare på det viset.