Svårare få sjukresa

Nästa år blir det hårdare krav för att få ersättning för sjukresa för sjukvård och tandvård. Ett sjukintyg blir kravet för den som vill åka taxi till sjukvård eller tandvård efter nyår. Det föreslår landstingsledningen som vill spara 10 miljoner kronor på reformen.

Som det ligger till i dag så får alla som behöver det ersättning för sjukresor. Taxi får de åka som har medicinska skäl.

Men kostnaderna för sådana här sjukresor har ökat kraftigt för landstinget, som är tyngt av sviktande ekonomi, och anser att det går att spara 10 miljoner kronor på sjukresorna. Sjukresor vars kostnad i det närmaste fördubblats de senaste tio åren.

Så från och med januari nästa år så föreslår nu landstingsledningen att det ska krävas ett medicinskt intyg för den som vill åka taxi för att få vård eller tandvård. Och det till en avgift på 125 kronor per enkelresa. Även den som har tillstånd för färdtjänst får åka taxi.

För övriga är det buss eller tåg som gäller som sjukresa. För även om kommunikationerna är dåliga, så är det stopp för taxiresorna.

Undantaget: om du är akut sjuk eller om du har långt till närmaste tåg- eller busstation.

Här är förslaget på de nya reglerna för sjukresor från nästa år:

  • Rätt till sjukresor med taxi bara för dem som har medicinska skäl eller färdtjänst. Sjukintyg kräva.
  • Den som blir akut sjuk och måste åka taxi får ersättning utan intyg.
  • Bristande kommunikationer ger inte rätt till taxi.
  • Patienter som reser med bil får inte ersättning om de saknar taxiintyg.
  • Alla patienter får åka gratis med buss eller tåg utan intyg.
  • Anslutning till tåg eller buss för göras med taxi eller bil kostnadsfritt.
  • Taket för högkostnadsskyddet för sjukresor blir oförändrat 1400 kronor.