Örebro universitet

Döva ska höra med huden

En apparat som omvandlar ljud till vibrationer gör det möjligt för personer med dövblindhet och grav hörselskada att uppfatta och känna igen olika ljud med hjälp av vibrationer i huden. Metoden, som även kan anpassas till spädbarn, har utvecklats av teknikforskaren Parivash Ranjbar vid Örebro universitet, som presenterat sina resultat i en ny doktorsavhandling.