De flesta nöjda med vården

Fyra av fem länsinvånare anser att de har tillgång till den vård de behöver. Det visar den jämförelse som Sveriges kommuner och landsting gjort av sjukvården i Sveriges olika landsting.

Örebro läns landsting är ett mittenlän i statistiken. Länet utmärker sig inte som varken särskilt dåligt eller särskilt bra. Den kirurgiska vården får bra betyg medan hjärtsjukvården har förhållandevis dåliga resultat i länet. Andelen döda i hjärtinfarkt är högst i hela landet i vårt landsting. Dödligheten i hjärtinfarkt har varit hög i Örebro län i många år.