Vaccinläget just nu i länet

På tisdagen har Örebro län fått 13 500 vaccindoser som nu distribueras till vaccinationsställena i länet. Vaccindoserna fördelas främst till barnavårdscentralerna samt för vaccinering av skolungdomar.

- Vi har fortsatt brist på vaccin, och vi har därför valt att fortsätta att prioritera barn, ungdomar och unga vuxna upp till 30 år, säger Hans Fredlund, smittskyddsläkare i ett pressmeddelande.

Tidigare har det sagts att Örebro län ska få 20 000 doser vaccin på fredag. Det tycks nu vara osäkert. Smittskyddsläkare Hans Fredlund säger att kommer meddela så fort han får besked.

Kulmen är nådd
Smittskyddsläkare Hans Fredlund tror nu att kulmen på den så kallade svininfluensan kan vara nådd i Örebro län, att det finns flera faktorer som tyder på det

Det är fortfarande hårt tryck inom primärvården, barnkliniken och infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Men sjukläget i länet när det gäller svininfluensan har inte ändrats sedan förra veckan,

Ingen akut sjuk i influensan
Enligt Hans Fredlund, behandlas nu fem till tio personer för svininfluensan på Universitetssjukhuset i Örebro, men ingen av dom kräver akutsjukvård.

Läs den senaste informationen på  www.orebroll.se/influensan. Där finns mest aktuell information eftersom läget förändras hela tiden.