Trots att de skulle bort med privatiseringen

Stafettläkare på vårdcentralerna

De privata vårdcentralerna i Örebro län har inte alltid helt lyckats leva upp till de krav på läkarbemanning som landstinget har ställt. Därför har vårdcentralerna fått använda sig av inhyrda läkare, trots att privatiseringen gjordes för att patienterna skulle slippa just tillfälligt anställda läkare.

– Vi var ju ute efter att få en fast läkarbemanning och kontinuitet, säger det socialdemokratiska landstingsrådet Håkan Bergman

I avtalen mellan landstinget och vårdbolagen finns det noggrant reglerat hur många läkare som ska vara anställda på varje vårdcentral. Det finns också en paragraf om hur mindre pengar företagen ska få från landstinget om de inte under längre tid lever upp till bemanningskravet på läkarsidan

Inhyrda läkare tillåtet
Men den paragrafen har aldrig använts. Istället har landstinget gett ok till inhyrda läkare, om det bedömts som en tillfällig lösning. Därför kunde Lekeberg hyra in läkare efter privatiseringen och Haga har också gjort det i omgångar - i höst är till exempel två läkare inhyrda på längre kontrakt där.

I vår granskning har vi tidigare visat att Landstinget accepterar brister i tillgängligheten på de privata vårdcentralerna eftersom landstingets egna vårdcentraler har problem där. Håkan Bergman säger att bakgrunden till att inhyrda läkare är OK är samma sak:

– Det har ingått i en bedömning i att precis som för vår egen primärvård kan det till och från vara svårt att rekrytera läkare, därför att tillgången till distriktsläkare är väldigt svår och det är en väldigt rörlig grupp.

Svårt ställa hårdare krav
Håkan Bergman säger att han inte tycker att det är bra att patienter får möta inhyrda läkare. Men han tycker inte att landstinget kan ställa hårdare krav på vårdbolagen.

– Att man under tillfälliga perioder arbetar med inhyrda läkare tycker jag vi måste leva med. Alternativet skulle vara att vi skulle bryta avtalet. Då skulle vi inte ha någon vårdverksamhet i de här områdena. Då skulle vår egen primärvård få komma in och ta över ansvaret, och då skulle vi verkligen få arbeta med stafettläkare, säger Håkan Bergman.

Gabriel Stenström

gabriel.stenstrom@sr.se

019/19 20 35