Svininfluensan

20 000 nya doser på fredag

På onsdagen blev det klart att 20 000 nya vaccinationsdoser kommer till Örebro län på fredag, tidigare har det varit oklart om doserna skulle levereras den här veckan. Men smittskyddsläkare Hans Fredlund fick antalet bekräftat på förmiddagen, att doserna kommer. Fördelningen kommer att ske efter samma principer som tidigare, alltså efter antal invånare i kommunerna.

Den stora skillnaden den här gången är dock att företagshälsovården får sin första tilldelning. De får cirka 5000 doser.

Anledningen till det är enligt Hans Fredlund att man nu kan ana att de flesta barn, ungdomar och unga vuxna har fått sitt vaccin.

Men om det blir någon vaccinering på fredag är oklart. Man har ännu inte hunnit stämma av, säger Hans Fredlund.

Kommande veckor räknar Hans Fredlund att antalet doser ska öka, att det kommer mellan 30 och 40 000 doser i veckan.

- Men det har vi inte sett än, säger han, men hoppas gör vi.