Örebro kommun

Extra avgifter för koldioxidutsläpp

För att minska utsläppen av växthusgaser i Örebro så har kommunen infört interna avgifter för koldoixidutsläpp för kommunens anställda. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020.

Det innebär att kommunens olika verksamheter får betala en summa pengar till ett klimatkonto för varje ton koldioxid som släpps ut genom till exempel tjänsteresor och transporter.

Tanken med avgiften är enligt klimatkontoret i Örebro att de olika delarna av kommunens verksamheter ska fundera extra på vilka resor som är onödiga. Målet är att minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent till 2020, räknat från nivån år 2000.

 - Från klimatkontot kan de kommunala verksamheterna sedan söka pengar till sådant som minskar klimatpåverkan, säger Tomas Bergkvist på Örebro kommuns klimatkontor.

Klimatavgiften är 22 öre per kilogram fossil koldioxid från inköpta drivmedel, inklusive förnybara drivmedel. Det innebär till exempel att en liter bensin "ökar i pris" med 59 öre och en kubikmeter biogas med 9 öre.