Barn portas från konserter

Det finns många konserter där barn inte släpps in alls. Arrangörerna sätter 13 år som åldersgräns om de misstänker att ljudnivåerna kan bli högre än de tillåtna för barn . Och det spelar ingen roll om föräldrar kommer med hörslekåpor till barnen då Örebro kommun följer en strikt policy.

 

Lisa Pettersson, Miljö och hälsoskyddsinspektör på Örebro kommun tycker reglerna är bra. De finns för att skydda barnens hörsel och vi måste följa riktlinjerna oavsett om barnen har hörselkåpor eller inte.                              

Ljudnivåerna på konserter där barn under 13 år vistas får inte överstiga 110 decibel.

Så när gruppen Takida hade konsert i Örebro i gångna helgen var det besvikna barnfamiljer som fick vända i dörren.

Fredrik Johansson är nöjesansvarig på Conventum och följer de regler som gäller men gillar dem inte. Han tycker att föräldrar borde få ta med sina barn med hörselkåpor. 

Men handläggaren Lisa Pettersson tycker att arrangörerna kan sänka ljudet så att alla, även barn, kan komma på konserterna.


Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se
019-19 20 42