Dålig tillgänglighet i Lindesberg

Stadsarkitekten i Lindesberg, Per Granlund, är kritisk till hur kommunen följer lagen om att göra staden mer tillgängligt för funktionsnedsatta.

Han ser allvarligt på att Lindesbergs kommun inte har avsatt några pengar för att se över vilka hinder som behöver tas bort så att till exempel en rullstolsburen kan ta sig in på allmäna platser och restauranger.

Enligt plan- och bygglagen ska hindren vara åtgärdade senast nästa år, det skriver Nerikes Allehanda.