Askersund

Ingen hyresökning

Hyresgästerna i det kommunala bostadsföretaget Askersundsbostäder får oförändrad hyra nästa år. Totalt berörs 855 hushåll.