karlskoga

Oenighet om köp av Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö väntas åter bli helägt av kommunen och priset är drygt 400 miljoner kronor. Men moderaterna i Karlskoga är kritiska till köpet.

Det är det kommunägda bolaget Kemab, alltså Karlskoga Energi & Miljö, som ägs idag till 51 procent av kommunen som Socialdemokraterna vill göra till ett helägt kommunbolag igen.

Men det kostar kommunen 436 miljoner kronor. Det är just det som oroar moderaterna som är i opposition i Karlskoga, att det får negativa konsekvenser när det gäller vård skola och omsorg.

- Det tar enormt med kraft att ratta och styra Kemab, och det kommer inte kommunens styrande och tjänstemän att mäkta med, säger Ola Karlsson moderat oppositionsråd i Karlskoga.

Men Niina Laitila, som är Socialdemokratiskt kommunalråd i Karlskoga, försäkrar att det inte kommer att drabba kärnverksamheten på det sätt moderaterna befarar.

- Vi får ju del av vinsten från bolaget, pengar som vi kan utveckla vår kärnverksamhet med, säger Niina Laitila.

Och beslut i frågan väntas tas den första december på kommunstyrelsens möte.