Läkare prickad i Lindesberg

En läkare i Lindesberg prickas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Orsaken är att läkaren deltog i vården av en patient vars diagnos missbedömdes.

Patienten sökte akut med magsmärtor och svullet högerben, men rekommenderades bara högläge med benet. Två dagar senare visade en ultraljudsundersökning att patienten hade flera proppar i benet.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd anser att läkaren borde ha genomfört en mer noggrann undersökning, särskilt med tanke på patientens tidigare sjukdomshistoria.