Hällefors drar sig ur samarbete

Det blir inget ytterligare samarbete mellan Hällefors och kommunerna i Östra Värmland. Politikerna i kommunstyrelsen prioriterar samarbetet med kommunerna i norra delen av Örebro län så som det är idag. Peter Carlsson är socialdemokrat och ordförande för kommunstyrelsen i Hällefors.

– Vi har redan samverkan med norra länsdelen och hela Örebro län, och vi tvingas välja, säger Peter Carlsson.

Om Hällefors skulle välja östra Värmland så skulle de behöva riva upp det samarbete som de redan har med Örebro län, resonerar Peter Carlsson.

Politikerna i Hällefors har nu valt att satsa på Örebro län.