Länet

Måste bryta tabun runt självmord

Det motstånd som finns mot att prata om självmord måste brytas ner. Framförallt ungdomar måste få tillfälle att prata om självmord, det menar Jens Frandsen som är präst i Örebro.

Han arbetar bland annat med att möta anhöriga som drabbats av självmord i sorgegrupper. Att få dela allt detta med andra, prata och höra att man inte är ensam, det är det läkande, är Jens Frandsens erfarenhet.

Regeringens Nollvision vad gäller självmord har gjort att frågan fått större uppmärksamhet. Exempelvis ska bortåt 800 av kommunernas och landstingets baspersonalen i Örebro län få en kompetenshöjande uitbildning nästa år som handlar om att förebygga självmord.

Men Jens Frandsen vill se mera av det förebyggande arbetet, särskilt bland unga, där ju självmorden fortsätter öka. Han vill få bort det tabu som fortfarande hindrar oss att prata om självmord:

- Ett sätt att bryta tabun är att vi börjar prata om det. Det är ju faktiskt fler som tar sitt liv än som omkommer i trafiken. Min erfarenhet är att ungdomarna har stort behov av att prata om det här, säger Jens Frandsen.

Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se