Örebro universitet

Pengar till tryggare stadsmiljöer

Forskare vid Örebro Universitet har fått 1,5 miljoner kronor från forskningsrådet Formas. Detta för att undersöka hur brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder påverkar planeringen av stadsmiljöer.

Forskarna ska också undersöka vad människor upplever som trygga miljöer.