Sprutan förvärrade reumatismen

Influensavaccin kan förvärra sjukdomsförloppet bland vissa reumatiker. En reumatiker från Karlskoga ångrar nu att han vaccinerat sig mot den så kallade svininfluensan.

- Man vill inte att nån annan ska säga att det inte är någon biverkning så är det det, säger Kjell Viktorsson.

Reumatiker som vill vaccinera sig mot svininfluensan rekommenderas i flera fall att kontakta läkare för att diskutera eventuella biverkningar och det gjorde Kjell Viktorsson från Karlskoga. Han berättade både om sin reumatism och vilka mediciner han använder. Han fick ändå rekommendationen att vaccinera sig.

- Jag fick rekomendationen att genomföra vaccinationen men ingen information om biverkan, säger Kjell Viktorsson.

Kjell Viktorsson berättar hur reumatismen efter vaccinationen blommade ut i hela kroppen och att han till slut fick svårt att gå. Han har nu fått starkare medicin men den har bara kunnat ge en tillfällig lindring.

- Så mitt problem nu är att ta mig ur den här reumatiska inflammationen på något sätt, det är en risk att jag blir snabbt handikappad, säger Kjell Viktorsson.

Reumatiker kan i vissa fall drabbas av biverkningar av vaccinationen och sjukvården har en skyldighet att informera om dem. Det säger smittskyddsläkare Hans Fredlund. Men Hans Fredlund säger också att svåra biverkningar varit ovanliga.

Erik Persson
erik.persson@sr.se