Karlskoga

Krympta lokaler

Karlskoga kommun skulle kunna krympa sina lokaler med 10 procent eller drygt 24 000 kvadratmeter. Bland annat skulle förskolan och grundskolan kunna klara sig utan en sjättedel av sina lokaler. Det sägs i en utredning som kommunstyrelsen i Karlskoga låtit göra.

Syftet med utredningen är naturligtvis att minska kostnaderna och enligt utredningen skulle kommunen kunna spara 15 miljoner kronor per år med mindre lokaler. Det har ännu inte fattats några beslut om de kommunala lokalerna i Karlskoga.