Laxå

Avdelning på Tivedsgården stängs

Trots över 800 namnunderskrifter kommer demensavdelningen på Tivedsgården i Finnerödja att läggas ner. Det har social- och omsorgsnämnden i Laxå beslutat.

Ordföranden i nämnden, Tommy Holmqvist (S), säger att de inte kommer tvinga någon att flytta, utan de som vill bo kvar i Finnerödja kommer omplaceras till andra avdelningar. Övriga kommer att flyttas till boenden i Laxå.

Anledningen till nedläggningen säger ordförande beror på att det inte finns tillräckligt många som behöver demensvård i Finnerödja.