Kvismaren

Nej till vindkraftverk

Det finns bara plats för ett vindkraftverk längs med Kvismare Kanal som ligger i närhen av Odensbacken utanför Örebro. Det fastslog områdesnämnden Öster i Örebro på tisdagskvällen.

Områdesnämnden avslog en bygglovsansökan om ett ytterligare ett vindkraftverk i Kvismaren, på en privat fastighet.

Anledningen till att vindkraftverket inte får byggas är att Kvismaren är ett område med känslig natur, där det bara finns plats för ett vindkraftverk, det säger nämndens ordförande Magnus Lagergren (KD).