Vinst för Malmbergs i Kumla

Företaget Malmbergs Elektriska med huvudkontor i Kumla redovisar en vinst före skatt på 11,6 miljoner kronor för fjärde kvartalet förra året.

Det är något mindre än året innan, då vinsten för det kvartalet blev 12,5 miljoner.

Styrelsen föreslår en utdelning på 50 öre per aktie för 2009.

Enligt ett pressmeddelande så har Malmbergs Elektriska märkt av en svag förbättring av konjunkturen och tror att tillväxten kommer fortsätta att öka under året.