Färre söker till gymnasiet

Samtliga kommunala gymnasieskolor i Örebro får nu känna av de minskade elevkullarna. Över 300 elever färre söker till hösten 2010 jämfört med året innan.
- Det här slår igenom lite olika på skolorna, säger Örjan Landell, gymnasieenhetschef på Risbergska skolan i Örebro.

Enligt de uppgifter som Sveriges Radio Örebro fått ta del av från Intagningsenheten, som bygger på nionde klassarnas första hands val, är det de yrkesinriktade programmen som tappar elever främst. Det är exempelvis de olika Bygg- o hantverksutbildningarna, barn- och fritidsprogrammet, omvårdnadsprogrammen och medieprogrammet.

Men vissa skolor är mera populära än andra.

- Jag har valt Idrottsprogammet på Johan Bauer, säger Mahmoud Talat Ovat som går i 9:an. Han gillar fotboll och hoppas betygen räcker till för att han ska komma in på sitt förstahandsval.

- Jag har sökt till Fryshuset i Stockholm, säger Caroline Persson. Hon vill satsa på sången och känner att hon kan utvecklas mera där.

Allt fler gör precis som Mahmoud och Caroline, väljer bort de kommunala gymnasieskolorna.

Och de fristående, privata gymnasieskolorna har blivit många fler i Örebro de senaste åren.

Som Sveriges Radio Örebro berättat tidigare, har de privata gymnasieskolorna färre andel behöriga lärare och sämre lärartäthet men det bekymrar inte Mahmoud Talat Ovat.

- Nej, det spelar ingen roll. Jag vill ha en lärare som kan hjälpa mig.

Reporter
Päivi Kotka
paivi.kotka@sr.se