karlskoga

Företag går ihop om biogas

Företaget Karlskoga Biofuels tar in två nya delägare inför satsningen på att producera biogas. Delägarna är bolagen Chematur Engineering AB och Mevab AB.

Syftet är att utöka företagets kompetens inom kemisk produktion och hantering av slaggprodukter som till exempel rötrester.
Karlskoga Biofuels VD Tommy Tahlbäck räknar med att den nya anläggningen är i full drift till 2013.