Laxå

Snön stänger skolor

Kanalskolan och Saltängsskolan i Laxå måste hållas stängda under måndagen på grund av all snö på taken och risken för ras innan det är skottat. Lyckligtvis är det sportlov för skolbarnen men fritidshem och förskoleverksamhet påverkas av stängningarna.

Laxå kommun hänvisar föräldrarna att lämna sina fritidshemsbarn på Allaktivitetshuset och förskolebarn lämnas till dagbarnvårdslokalen på Centralskolan. Laxå kommun vädjar också till föräldrar som har så kallade 15-timmarsbarn att om möjligt hålla barnen hemma under måndagen.