Inget beslut om gymnasieflytt

Det blev inget beslut på måndagskvällen om gymnasieskolan i Degerfors ska flytta till Folkets hus eller inte. Frågan återremitteras i stället.

Frågan handlar om gymnasieskolan i Parkskolan ska flyttas till Folkets hus mitt i centrum eller ej. Barnkullarna i kommunen har blivit mindre och skollokalerna är därför för stora.

– Vi beslutade att återremittera ärendet en gång till på grund av att ägarfrågan i Folkets hus inte är utredd, det underlaget är inte presenterat för fullmäktige, säger kommunstyrelsen ordförande Robert Mörk (S). Det var Mörk själv som yrkade på återremiss.

Roberts Mörks förhoppning är att frågan kan avgöras i fullmäktige i mars månad.

Peter Johansson
peter.a.johansson@sr.se