Många lastbilar i olyckor

Under de senaste två dygnen har runt 25 lastbilar varit inblandade i trafikolyckor runt om i länet. Roger Andersson på trafiksäkerhetsorganisationen NTF i Örebro län säger att det beror på att chaufförerna kör för fort i förhållande till väglaget.

Att det är så här tror Roger Andersson beror på att lastbilschaufförerna är stressade och inte tar tillräckligt god tid på sig.

Under dagen har många lastbilar varit involverade i olyckor. Bland annat var fem lastbilar inblandade i en trafikolycka på E20 i höjd med Borasjön mellan Finnerödja och Laxå och det har gjort att det varit svårt för trafiken att ta sig fram där.

Lasse Hagman, inspektör vid trafikpolisens grupp för tung trafik säger det är många utländska lastbilschaufförer som drabbats då de inte är vana vid vinterväglaget.