Green Cargo kritiserar Banverket

Transportföretaget Green Cargo klarar inte av att sköta godstransporterna på järnväg för landets industri och handel. Den främsta orsaken är att Banverket stängt landets största rangerbangårdar där de inte klarat av snöröjningen.

Green Cargo kritiserar nu Banverket för att de inte har bättre utrustning för snöröjning.

- Hallsbergs rangerbangård är godstrafikens hjärta och nu har Banverket återigen stängt den, den här gången i över en vecka. Samtidigt har Göteborgs rangerbangård stängts. Det lamslår godstrafiken som nu har mer än halverats och läget för näringslivet blir mycket allvarligt, säger Mats Hollander, informationsdirektör för Green Cargo.