Brister i Örebros äldreomsorg

Örebro kommuns äldreomsorg är inte tillräckligt bra. Det säger nu det centerpartistiska kommunalrådet Rasmus Persson. Detta efter att den årliga brukarundersökningen presenterades i dag.

- Man kan naturligtvis inte vara nöjd med att vi backar på i stort sätt alla punkter i den här undersökningen. Det är ett material som vi måste analysera och återkomma med förbättringsåtgärder till, säger Rasmus Persson.

I undersökningen får dom som bor på äldreboenden och dom som får hjälp av hemtjänsten tycka till. Också anhöriga får ge sin syn på äldreomsorgen, och helhetsbilden är som vi tidigare berättat att betyget för äldreomsorgen är sämre 2009 än det var 2008.

Under förra året tvingades äldreomsorgen i Örebro till stora nerdragningar. Men Rasmus Persson tror inte att det är huvudskälet till det sämre betyget. För nu när undersökningen presenteras i sin helhet går det att se hur betygen mellan boendena skiljer sig åt.

- Det kan naturligtvis ha spelat in, samtidigt om man studerar materialet i detalj så kan man se att ett par enheter som haft stora besparingar inte kan visa de här siffrorna. Men däremot enheter som fått mindre besparingar visar sämre siffror, så jag tror inte det är direkt applicerat på besparingar, säger Rasmus Persson.