Katter levde i sin egen avföring

Åklagare ska nu utreda om ett jourhem som anlitats av Örebro katthem gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagen. Det var vid en oanmäld kontroll av katthemmets verksamhet som Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer hittade katter som bodde i sin egen avföring.

- Det förekom avföring från både hund och katt på golvet i större delen av bostaden. Det var allmänt smutsigt och skräpigt, berättar Malin Langenfors är djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen.

Bilder från Länsstyrelsens kontroll visar flera lager av avföring på golvet i det hem som Örebro katthem godkänt som fristad för omhändertagna katter. Där skulle de få ett bättre liv, men istället fick de bo i misär, ihop med flera andra katter och sju hundar som satt instängda i små burar.

På Örebro katthem beklagar ordförande Marita Beigrund det som hänt, men samtidigt säger hon att det är svårt för en ideell förening att hålla koll på alla de 240 jourhem man har i länet.

- Vi jobbar med delegerat ansvar så att respektive kontaktperson har ansvar över sitt antal jourhem.

Men du kan alltså inte veta idag att fler katter inte lever i drivvis med kattbajs?

- Det är det här vi får gå in och undersöka nu. Men med det som är bevisat kan man väl säga att kontrollen inte varit det den borde vara, säger Marita Beigrund.

När Örebro katthem nu ska söka nytt tillstånd för sin verksamhet, kräver Länsstyrelsen att föreningen förbättrar sin egenkontroll. Dessutom vill man att stadgarna skrivs om, för att extremt SKYGGA katter ska kunna avlivas. Ett par sådana upptäcktes vid tillsynen, berättar djurskyddsinspektör Malin Langenfors.

- De ligger intryckta under soffor och under badkar, vadsomhelst de kan gömma sig under och vill inte alls komma fram. De upplever en otrolig stress som påverkar dem psykiskt. Vi anser inte att de kan rehabilitera sig.

Men katthemmets ordförande Marita Beigrund håller inte med, och någon stadgeändring blir det inte tal om, säger hon.

- Vi kommer aldrig att medverka till att man avlivar en fullt frisk katt, det strider mot våra stadgar. Det är också grunden till att Örebro katthem bildades för sju år sedan. Det här med förvildade och skygga katter, det beror ju på vad det är för historik bakom kattens beteende, varför den beter sig som den gör, menar hon.

Anna Nyström
anna.nystom@sr.se