Katter lämnades kvar i misär

De katter som hittades i ett jourhem fyllt av avföring, som vi berättat om tidigare, omhändertogs aldrig av Länsstyrelsen. Både katterna och de sju hundar som vistades i misären, lämnades kvar och finns fortfarande kvar där.

Enligt länsveterinär Per Norström krävs en viss nivå av lidande för att ett omdelbart omhändertagande av djur ska göras, och så svårt led inte djuren, enligt djurskyddsinspektörerna.

Inte heller Örebro katthem, som ansvarar för placeringen, har tagit sina katter därifrån. I stället inväntar katthemmet Länsstyrelsens uppföljande besök i jourhemmet.