Ingen brytning i Trolleflodsmossen

Det blir ingen brytning av torv vid Trolleflodsmossen i Örebro län, på länsgränsen till Östergötland. Det är Länsstyrelsen Östergötland som säger nej, då man menar att en brytning kan orsaka allvarliga skador på flera värdefulla skogar och myrmarker i Östergötland.

Området ingår i det europeiska nätverket Natura 2000 och är skyddat som naturreservat.

- Länsstyrelsen säger nej till torvbrytningen för att det finns risk för en betydande påverkan på hydrologin i Natura 2000-områdena, säger Maria Taberman, biolog vid Länsstyrelsen.