Hallsberg

Försvaret skottar

I Hallsberg påbörjar Försvarsmakten snöröjning av personbangården i dag. Persontrafiken är reducerad genom Hallsberg i alla riktningar. Godsbangården har kraftigt reducerad kapacitet. Prognosen är att den ska nå 25 procents kapacitet den 4 mars och full kapacitet den 6 mars, enligt Banverket.