Hjälmaren tappas på vatten

Risken är stor att vårfloden blir svårhanterlig. Och att områden översvämmas. Därför tappas nu Hjälmaren på 100 kubik vatten per sekund, för att ge plats åt nya vattenmängder när snösmältningen börjat.

- Det är enda sättet att gå ner med nivå i Hjälmaren och vi har gjort det i förebyggande syfte, säger regleringssamordnare Lauri Sankaris.

Vattenståndet i Hjälmaren ska sänkas med 15 centimeter och vattnet leds nu ut i i Hynnevadsdammen utanför Eskilstuna.

Det är ovanligt att man gör så redan i februari, det brukar vanligast ske när snön redan smält, i mars, berättar Lauri Sankaris.

Men det är för att stora mängder snö, i till exempel Kilsbergen, förväntas smälta och rinna ut i Hjälmaren, via Svartån.

Men även om man sänker Hjälmaren finns det risk för översvämningar, om varmare väder kommer snabbt och snön smälter fort.

Områden som då kan drabbas är till exempel låglandet kring Kvismardalen. Men även runt Svartån kan det tidvis bli kritiskt.

- Vi har några låga partier i stan bland annat runt Rynninge ohc upp emot Älvtomtaområdet som kan bli översvämmade.

- Vi håller på och inventerar för att ta fram ett antal pumpar. Vi kommer ta bort is framför våra dammluckor, vi har två luckor i centrala stan som vi sköter om, säger Thomas Juhlin som är enhetschef på vatten- och avlopp inom Örebro kommun.

Cecilia Lönn Elgstrand, SR Örebro

cecilia.lonn-elgstrand@sr.se

Henrik Jansson, SR Sörmland
henrik.jansson@sr.se