Pelletsfabrik i Laxå startar i april

Planerna på att ställa om Byggelits produktion i Laxå från spånskivor till pellets fortsätter. I februari ska personal knytas till verksamheten, och i april räknar man med att börja provköra.
Först efter semesterperioden i sommar kommer pelletstillverkningen att gå på full fart, det berättar Byggelits platschef i Laxå Gunnar Larsson. 15 personer kommer att sysselsättas vid pelletsfabriken. Gunnar Larsson räknar med att hitta personal bland dom 90 som förlorat jobbet när spånskivetillverkningen lades ner dagarna före jul.