Branden i Zinkgruvan Mining var självantänd?

Branden i Zinkgruvan Mining håller just nu på att släckas. Säkerhetschef Bengt Berglund tror att det är gammalt byggavfall som har självantänt, och han säger att högen av bråte var för stor, för ju mer brännbart material som ligger i en hög, desto större är risken för självantändning.
För att förhindra liknande bränder i framtiden så ska nu högarna av sånt här avfall nere i gruvan spridas ut och täckas över bättre så att materialet inte får syre, som ju är en förutsättning för att det ska kunna börja brinna. Det var natten till i fredags som det började brinna, och Bengt Berglund tror nu att släckningsarbetet kommer att pågå hela dagen, och att verksamheten kan komma i gång igen tidigast i morgon.