Bettskena för dyrt för många patienter

Bettskenor är ett effektivt medel för många med huvudvärk och käkbesvär men många patienter tvingas tacka nej eftesom bettskenor kostar flera tusen kronor och inte betalas av den vanliga sjukvården. Många specialisttandläkare kräver att behandlingarna med bettskena skall betraktas som övrig sjukvård