Dyrare för de Örebroare som inte komposterar

Alla Örebros 60 000 hushåll är nu anslutna till kommunens nya avfallssystem som innebär att kommunen hämtar komposterbart avfall.
Målet är att få så många som möjligt att sortera ut det komposterbara avfallet, men en tredjedel av hushållet gör fortfarande inte det. Andelen är lika stor både i villor och i lägenheter. Under våren kommer kommunen därför att göra någon form av utskick till dom som fortfarande lämnar blandat avfall och dessutom höjs taxan för sådant avfall i år. Kommunens komposteringsprojekt går nu vidare med att företagen i kommunen ska kontaktas.