Ny kundtjänst ska underlätta för Örebros invånare

Nu ska Örebro kommun bli mer tillgänglig för medborgarna. I förmiddags invigdes den nya kundtjänsten för stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och den tekniska förvaltningen.
I snart två år har tekniska förvaltningen haft en egen kundtjänst men den har nu byggts ut, och invigdes idag av socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Karlsson. Kundtjänsten kommer att svara på frågor om bland annat vatten och avlopp, sophämtning, bygglovsärenden och om snöröjning. Tanken är också att man ska kunna ringa till kundtjänsten och ge förslag på förändringar inom kommunen. Något som dock inte resulterade i så många samtal när tekniska förvaltningen ensam stod för kundtjänsten.