Ny utbildning för teaterpedagoger

Till hösten startar en ny teaterpedagogutbildning på Örebro Universitet. Det är musikhögskolan och pedagogiska institutet som håller i den tvååriga utbildningen.
Marie Gelang är kursansvarig och säger att det här är den första utbildningen i sitt slag som finns på högskolenivå.