Dåligt löneavtalsförslag för Metall, tycker Soting

Metalls medlemmar har erbjudits en löneökning på 0,9 procent i år och 1,1 procent nästa år och 2006, av arbetsgivarparten Teknikföretagen. Ett dåligt erbjudande som ligger långt ifrån fackets krav, det säger Metalls ordförande i Örebro och Lekeberg, Lars-Erik Soting.
SIF:s och CF:s medlemmar har fått ett ännu lägre löneavtalsförslag av Teknikföretagen; 0,7 procent i år och 0,9 procent år 2005 och 2006.