Pengar att spara för den som byter fönster

Den som funderar på att byta till energisnåla fönster har just nu pengar att spara genom skattelättnader. Från årsskiftet får man dra av 30 procent av kostnaden om fönsterbytet kostar mer än tio tusen kronor. Som mest får man dra av tio tusen kronor i deklarationen.
Det är ganska lätt att komma upp i de summorna, för ett lågenergifönster kostar runt 4 500 kronor per kvadratmeter, det säger energirådgivare Bertil Saaf i Örebro.