Digitala kort ska förhindra körkortsfusk

Vägverkets förarprovskontor i Örebro har nu infört digitala fotoautomater, som ett sätt att bekämpa fusket vid uppkörningar. Eleven ska vara på plats 30 minuter före uppkörningen för att få sin bild digitalt tagen, en bild som sedan inspektörerna har att kontrollera mot vid såväl skriftligt kunskapsprov, som det praktiska förarprovet.
Tidigare har det förekommit fusk vid körkortsproven, när en redan körkunnig person falskt uppgett sig vara den som ska ta provet. Nu är den chansen minimerad, enligt Vägverket.